Vietnamese Phin

SKU: SP001
Còn hàng
100.000₫

Giao hàng toàn quốc

Tổng đài bán hàng 038 406 0812

(làm việc từ 8h00 - 23:00 mỗi ngày)

Thông s kích thưc phin cà phê  inox:

+ Đưng kính ming phin: Dm = 6cm;

+ Đưng kính rế phin: Dr = 8,8cm;

+ Chiu cao thân phin: H = 6cm;

+ Tng chiu cao: Ht = 7cm;

+ Kh năng cha bt cà phê maximum: 30g, chun trung bình 1 ngưi ung 25g;

+ Sng ngưi ung/ 1 ln pha: 1-2 ngưi;

+ Cht liu: thép không g (Inox 304)

+ In logo RAAW Coffee

ng dn s dng cà phê cùng phin:

+ Cho 20 g cà phê vào phin.

+ Cho 40 ml nưc gn  sôi vào phin ch 10-20 giây cho cà phê thm đu, 

Cài lưi, ép nh bên trong.

sau đó cho thêm 60 ml nưc gn sôi vào phin.

+ Thêm sa, đưng, đá tùy theo khu v ca bn.

 

Dimensions of stainless steel coffee filter:

+ Diameter of filter mouth: Dm = 6cm;

+ Diameter of overall filter: Dr = 8.8cm;

+ Height of filter body: H = 6cm;

+ Total height: Ht = 7cm;

+ Maximum capacity of coffee powder: 30g, the average standard of 1 person drinks 25g;

+ Number of drinkers/ 1 time mixing: 1-2 people;

+ Material: stainless steel (stainless steel 304)

+ Print logo RAAW Coffee

Instructions for using coffee with filter:

+ Put 20g of coffee in the filter.

+ Put 40 ml of near boiling water into the filter, wait 10-20 seconds for the coffee to permeate evenly, 

+ Mesh, lightly pressed inside.

then add 60 ml of near boiling water to the filter.

+ Add milk, sugar, and ice according to your taste

Giỏ hàng